Sunday, December 25, 2016

Cold Front From The Balkans // Balkanlardan Gelen Soğuk Hava

            
“They say the sand has no memory. The line drawn upon it vanishes with the wind. But the wind, the wind remembers”
Ali Akay


The Art of Changing Stereotypes

            I'm bringing down the curtain on a very difficult year, as it has been for  all of us with Cold Front From The Balkans.  Pera Museum was my favorite venue this year and hosted the most impressive exhibitions. At every expo which they hosted,  hit the bull’s eye and took me to another world. In this article I will talk about the last of these exhibitions, "Cold Front From The Balkans".

         Cold Front From The Balkans questions contemporary art, the artistic system in the Balkans and It gives you an in-depth look at contemporary art production. In this way, Balkan culture and art, which has been forgotten in Istanbul, is revived. When you come in, the catalogs of 6 main sections guide you through the exhibition. I think these little guides make all objects simpler and more understandable, and messages are easier to understand. 

The exhibition is based on six main themes: "Icons", "Ideology", "Revolutions", "Geography", "Art System" and "Body".

You can visit this exhibition which is hosted together with Pera Museum, Lüblian Museum and Galleries until 07.05.2017.

Happy New Year to All :)

****

“Kumun hafızası yoktur denir. Kuma çizilen çizgi rüzgârda yok olur. Oysa rüzgârın hafızası vardır.”
Ali Akay

Kalıpları Değiştirme Sanatı

Hepimiz için oldukça zorlu ve sert geçen bir yılı, Balkanlardan Gelen Soğuk Hava ile kapatıyorum. Pera Müzesi bu yıl benim favori mekânımdı ve beni en çok etkileyen sergilere ev sahipliği yaptı. Ev sahipliği yaptığı her sergide de beni hassas noktalarımdan vurup başka dünyalara götürdü. Bu yazımda bu sergilerden sonuncusu yani “Balkanlardan Gelen Soğuk Hava” dan bahsedeceğim.

Balkanlardan Gelen Soğuk Hava sergisi, Balkan çağdaş sanatını, onun sanatsal sistemini ele alıyor ve Balkanlardaki çağdaş sanat üretimi derinlemesine incelemenize imkân tanıyor. Böylelikle İstanbul’da unutulmaya başlanan Balkan kültürünü ve sanatını yeniden canlandırıyor. İçeriye girdiğinizde 6 ana bölümden oluşan kataloglar sergi boyunca size rehberlik ediyor. Bence bu küçük rehberler tüm objeleri daha sade ve anlaşılır hale getiriyor ve mesajlar daha kolay yoldan alınabiliyor.

Sergi, “Simgeler”, ”İdeoloji”, ”Devrimler”, ”Coğrafya”, ”Sanat Sistemi” ve “Beden” olmak üzere 6 ana tema üzerinden şekillendiriliyor.

Pera Müzesi’nin, Lübliyana Müzesi ve Galerileri ile birlikte ev sahipliği yaptığı bu sergiyi 07.05.2017’ye kadar ziyaret edebilirsiniz.

Herkese Mutlu Seneler J