Friday, April 1, 2016

Just Light and Colour / ZERO


Just wonderful !!!

Sahra Projesi / Sahara Project
This month, my favorite exhibition was Mack’s light and colour. Heinz Mack who is the leading artist
of German modernism and founders of the Zero movement which is an avant-garde art network with his 60 year career and over a hundred art work in the Sakıp Sabancı Museum.

I want to explain the Zero movement before describing that exhibition. The Zero movement came into being in Dusseldorf in 1957 that born as a response to the burnout, desperation and pessimism in the aftermath of World War II. The Zero is a movement that sets ground for a new beginning with the principle that “art must start from zero”.

You will be seeing combination between light and colour with his artwork in this exhibition which following of Zero that finished 10th Jenuary.

Also you will experience the forces of light from North Pole to The Sahara Desert with a lot of colourful, cheerful and peaceful artworks. There are two main artworks, one of them is work which made of desert sand, other one is easter mysticism’s monumental sculptures and kinetic works.

You can visit this exhibition until 17th July in S.S.M. which realized under the curatorship of Sakıp Sabancı Museum Director Dr. Nazan Ölçer and Exhibition Secretary of the Royal Academy of Arts, London, Sir Norman Rosenthal with the main sponsorship of Tahincioglu.

***

Tek kelimeyle muhteşem!!!

Ay sapması (Kromatik Takımyıldız) / Declination of the Moon
(Chromatic Constellation)
Bu ay ki favori sergim Mack’in ışıkları ve renkleri oldu. Alman modernizmin öncüsü ve Zero akımının üç büyük kurucusundan olan Heinz Mack bu ay 60 yıllık kariyeri ve yüzün üzerinde eseriyle Sakıp Sabancı Müzesi’nde.

Sergi ile ilgili detaylara girmeden önce Zero akımı ile ilgili küçük bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Zero, II. Dünya Savaşı sonrası gelen yıkıma, tükenmişliğe ve olumsuz havaya bir cevap olarak 1957’de Düsseldorf’ta ortaya çıkmış “Sanat sıfırdan başlamalı” prensibiyle yeni bir başlangıca zemin hazırlamış bir sanat akımıdır.

10 Ocak 2016’da son bulan Zero sergisinin bir devamı niteliğinde olacak bu sergide Mack’in, ışığı ve yansıttığı tüm renkleri eserleri ile nasıl bütünleştirdiğine tanık olacaksınız.

Çok sayıda renkli, neşe saçan ve huzur veren eserlerin dışında, ışığın kuvvetle etki ettiği Kuzey Kutbu’ndan Afrika çöllerine kadar giden coğrafyayı, buradan hareketle çöl kumu ile yapılmış iki devasa yerleştirmeyi, ışıklı kinetik çalışmaları ile Doğu mistisizmini de sergide görebileceksiniz.

Sabancı Müzesi Müdürü Dr. Nazan Ölçer ile Royal Academy of Arts Londra eski Sergiler Direktörü Sir Norman Rosenthal’ın küratörlüğünü yaptığı ve Tahincioğlu ana sponsorluğunda düzenlenen Işık ve Renk sergisi 17 Temmuz 2016’ya kadar S.S.M’de görülebilir.

No comments:

Post a Comment